Bas DuisterTrumpet

Dutch

Het zou en moest een tuba worden, maar hij eindigde toch met een trompet. Toen de zevenjarige Bas Duister zich aanmeldde bij de muziekschool wilde de docent dat hij met een klein instrument zou beginnen. Stampvoetend ging hij akkoord. Ruim twintig jaar later speelt hij nog steeds op zijn trompet. Duister omschrijft zijn eigen stijl als een mix van “het spelen met kleurtjes, het zoeken van uitdagingen in contrasten en een flinke dosis onbevangenheid.” Juist daarom speelt de jonge trompettist zo graag bij het Nederlands Blazers Ensemble; er zijn genoeg kleuren te ontdekken. “Het spelen zonder dirigent zorgt ervoor dat je veel bewuster bezig bent met de muzikale lijnen. Rustmaten staan niet voor ontspanning; je bent constant in de weer met het voorvloeiende verhaal en de eerstvolgende inzet. Zo kan je veel meer energie geven aan de te spelen muziek.”

Zijn inspiratiebronnen zijn Miles Davis, Wynton Marsalis en Alison Balsom, en heeft zijn ervaringen opgedaan bij het Rotterdams Philharmonisch Orkest, Residentie Orkest, Nederlands Blazers Ensemble en vele andere orkesten en muziekgezelschappen. Maar eigenlijk is Duister een ‘spons.’ Overal zoekt hij naar nieuwe informatie. Het liefst zuigt hij alle bruikbare ritmes in zich op. “Niet alleen van trompettisten, maar ook dansers, choreografen, zangers en andere instrumentalisten.” Alleen als Duister zijn hardloopschoenen onderbindt, is het stil rond zijn oren. “Dan kan ik echt volledig leeg worden.” Nu speelt Bas als beroepstrompettist bij het Nederlands Blazers Ensemble.

 

English

It must have been a tuba but in ended up with a trumpet. When the seven-year old Bas Duister entered the institute to start learning music, his teacher told him to begin with a small instrument. With some dislike he started. After more then twenty years he is still playing the trumpet. Duister describes his style as a mix of “playing with colors, searching for challenges and a lot of impartiality. That is the reason that this young trumpet player wants to play with the ‘Nederlands Blazers Ensemble’. “To play without conductor makes you more aware of the musical lines. Bars of rest are not there for relaxation, because you have to prepare how you enter the story once again after these rests. You can give way more energy in the way of playing.”

His inspiration are Miles Davis, Wynton Marsalis and Alison Balsom, and he discovered a lot of experience with the Rotterdam Philharmonic Orchestra, Residentie Orchestra, Nederlands Blazers Ensemble and a lot of other orchestras and ensembles. But he calls himself a ‘sponge’. Everywhere he is searching for new information. He loves to absorb rythms. “Not only from trumpet players, but also dancers, choreographers and other instrumentalists.”

The only moment that there is no sound around his ears is when he puts on his running shoes. “I can be completely empty at that moment.” At this moment Bas is a regular member of the Nederlands Blazers Ensemble.