Het eerste concert van 2017 wordt een bijzondere versie van het ‘Organic Brass’ programma. We gaan hier namelijk een nieuwjaarsconcert versie van maken met wellicht een aantal verwijzingen naar hét nieuwjaarsconcert van de Wiener Philharmoniker. Maar dat doen we natuurlijk wel op onze eigen manier! Dit concert is ook het jubileum van het 10-jarig bestaan van ‘Podium van Zaamslag’. In het verleden hebben een aantal van onze musici hier eerder gespeeld, en de akoestiek beloofd veel goeds!

Hef het glas, luister naar de fraaie klanken van het orgel met de koperblazers en zing mee!

 

The first concert of 2017 will be a special version of the ‘Organic Brass’ program. We are going to make a new year’s concert version of this with perhaps some references to the New Year’s concert of the Vienna Philharmonic. But of course we do that in our own way! This concert is also the jubilee of the 10th anniversary of ‘Podium van Zaamslag’. In the past, some of our musicians have played here before, and the acoustics promise a lot of good!

Lift the glass, listen to the beautiful sounds of the organ with the brass instruments and sing along!

Leave a Comment