Pelgrim Brass meets het Torenkamerkoor onder leiding van Elly Meijer. Het koor zingt met begeleiding van de koperblazers een aantal werken van Schütz, Telemann, Purcell en Handel.  Pelgrim Brass speelt tussendoor bijpassende stukken uit de barok en de romantiek. Al met al een verrassend programma!

 

Pelgrim Brass meets the Torenkamerkoor under the direction of Elly Meijer. The choir sings with the accompaniment of the brass players a number of works by Schütz, Telemann, Purcell and Handel. Pelgrim Brass plays matching pieces from the baroque and romance. All in all a surprising program!

www.torenkamerkoor.net

Leave a Comment